مبلغ ( تومان ) :

برند :

مدل یـا تیپ مـینی بوس :

رنگ :

سال ساخت ( شمسی ) :

سابقه تصادف :

کارکرد ( کیلومتر ) :

نوع معامله :

. نکات فنی مینی بوس بنز . نکات فنی مینی بوس بنز : نکات فنی مینی بوس بنز ، نکات فنی مینی بوس بنز
[فروش مـینی بوس مدل 62 - 50b50.com نکات فنی مینی بوس بنز]

نویسنده و منبع |