مبلغ ( تومان ) :

برند :

تیپ یـا مدل موتور سیکلت :

رنگ :

حجم موتور ( سی سی ) :

ازتا

کارکرد ( کیلومتر ) :

نوع معامله :

سابقه تصادف :

سال ساخت ( شمسی ) :

سال ساخت ( مـیلادی ) :

. مشخصات موتور چوپا . مشخصات موتور چوپا : مشخصات موتور چوپا ، مشخصات موتور چوپا
[خرید و فروش موتور چوپا - 50b50.com مشخصات موتور چوپا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 04 Aug 2018 12:59:00 +0000